12 januari 2019

Vertrouwenspersoon

Dit jaar is Lucy Hanschke, Commissaris Intern, de vertrouwenspersoon voor de vereniging. Je kan contact met de vertrouwenspersoon opnemen als je problemen/onzekerheden ervaart binnen de vereniging. Wanneer je met iets zit wat je niet kan of wil bespreken met iemand uit het bestuur, kan je contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Menno Mevissen vervult als lid van de Raad van Advies deze functie.

Contact opnemen kan via de volgende mailadressen:
Vertrouwenspersoon@svforum.nl
Vertrouwenspersoonextern@svforum.nl

Voor grotere problemen/onzekerheden verwijzen wij je door naar de vertrouwenspersoon/decaan van de Hogeschool Utrecht. Zie voor meer informatie: https://www.hu.nl/begeleiding-en-hulp