19 juli 2017

Commissies

De RedacCie

Eens per maand brengt S.v. Forum een nieuwsbrief uit. De RedacCie is verantwoordelijk voor het schrijven van de artikelen, het maken van de lay-out en het zoeken naar verhalen die binnen de vereniging spelen. Als commissielid van de RedacCie werk je samen met de andere commissieleden om de leden van S.v. Forum van een zo volledig mogelijk beeld te geven over wat er gebeurt binnen de vereniging, geef je verslagen over afgelopen evenementen en bereid je de verenigingsleden voor op de nieuwe evenementen die eraan komen.

De RedacCie bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en overige redactieleden en wordt begeleid door onze voorzitter Lisanne van Velthuijsen.

Voor eventuele tips, vragen of opmerkingen, mail naar redaccie@svforum.nl

De Reiscommissie

Het komende jaar zullen er weer allerlei reizen georganiseerd worden. Van citytrips tot wintersport, de Reiscommissie regelt het allemaal. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de organisatie, de promotie en het verloop van de reis en zullen er samen voor zorgen dat er het komende jaar weer spectaculaire reizen plaatsvinden.

Binnen de commissie zullen er een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden aangesteld worden. De ReisCo zal worden ondersteunt door de Commissaris Intern, Stefan van Harn

Voor eventuele tips, vragen, opmerkingen of aanmeldingen, mail dan naar intern@svforum.nl

 

De Feest- & Borrel Commissie

Elk jaar zorgt de Feest- & Borrel Commissie ervoor dat er een maandelijkse borrel en leuke themafeesten worden georganiseerd voor de leden van S.v. Forum. Samen met je commissieleden bedenk je leuke concepten voor onze spectaculaire feesten en borrels. Ook zul je organisatorisch veel bezig zijn met het promoten, het voorbereiden en het uitvoeren van de gehele organisatie van feesten en borrels.

De Feest- en Borrelcommissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester en overige commissieleden en wordt begeleid door de Secretaris, Susanne Beksvoort.

Bij de Feest- en Borrelcommissie maken wij er elk jaar samen een mooi feestje van!

Voor eventuele tips, vragen of opmerkingen, mail dan naar secretaris@svforum.nl

De Educatiecommissie

De Educatiecommissie is verantwoordelijk voor alle educatie activiteiten binnen de hogeschool Utrecht. Variërend van het regelen van gastsprekers/gastcolleges tot het ondersteunen van de bijlessen. De commissie leden hebben veel ruimte om hun eigen creativiteit erop los te laten om leuke educatie evenementen voor de leden van S.v. Forum te regelen.

De commissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en de overige commissieleden. Deze commissie zal begeleid worden door Commissaris Extern, Noa Aartsen.

Voor eventuele tips, vragen of opmerking, mail dan naar educatie@svforum.nl

De Sport Commissie

Dit jaar bestaat de Sport commissie voor het eerst! Alle (commissie) leden zijn erg enthousiast om de SportCie zo leuk en sportief mogelijk te maken. De SportCie zal voornamelijk de sportieve kant van S.v. Forum naar boven halen door onder andere toernooitjes, trainingen en sportieve uitjes te organiseren!

De SportCie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. Deze commissie wordt begeleidt door de Commissaris Extern, Noa Aartsen.

Voor eventuele ideeën, opmerkingen, vragen, mail dan naar sportcommissie@svforum.nl

Commissie Amersfoort

Mijn naam is Tim Achterberg en samen met Tom de Vries ben ik begin collegejaar 2018 Commissie Amersfoort gestart. De hoofddoelen van deze commissie zijn: S.v. Forum bekend maken in Amersfoort, de verbinding tussen Amersfoort en Utrecht optimaliseren en meer leven blazen in locatie Amersfoort.

Aangezien 3 van de 10 economische studies van S.v Forum gevestigd zijn in Amersfoort willen wij ook deze studenten meer binden met de vereniging. Dit doen we met het organiseren van borrels, bijeenkomsten, barbecues en activiteiten. Deze commissie wordt begeleid door de Vicevoorzitter, Luuk Wessels

Voor alle vragen, tips en opmerkingen kunnen jullie contact met ons opnemen via amersfoort@svforum.nl

De Introductiekamp Commissie

Dit jaar gaan Susanne Beksvoort en Tom van Ramesdonk en de bijbehorende commissie het jaarlijkse introductiekamp van de economische studies van de HU organiseren.

Wij zullen ervoor zorgen dat wij een gedreven team samenstellen bestaande uit enthousiaste studenten. Het introductiekamp is een belangrijk onderdeel waar jaarlijks erg naar uitgekeken wordt. Samen met de introductiekamp commissie zullen wij ervoor zorgen en er op toezien dat wij met de middelen die de HU ons ter beschikking stelt een introductiekamp realiseren waar er voor ieder wat wils is en met een glimlach op het gezicht op kan worden terug gekeken.

Voor alle vragen, tips en opmerkingen kunnen jullie contact met ons opnemen via introkamp@svforum.nl