26 mei 2018

Privacy Verklaring


Privacyverklaring

In dit privacy statement kunt u lezen hoe uw gegevens beschermd en gebruikt worden.

 1. Studievereniging Forum

Dit is het privacy statement van Studievereniging Forum. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Studievereniging Forum. Studievereniging Forum handelt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gegevensverwerkingen door Studievereniging Forum zijn niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Een vereniging is namelijk vrijgesteld van de meldplicht bij autoriteit persoonsgegevens, wel is er een registerplicht. Het doel van de plicht om een register bij te houden is het vergroten van transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Studievereniging Forum is een studievereniging voor studenten van de instituten International Business Studies, Marketing & Commerce, Business Economics en Business Administration. In dit privacy statement worden de verschillende manieren waarop Studievereniging Forum gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

Studievereniging Forum blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat dit privacy statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Bij een wijziging van de privacy beleid worden de leden door Studievereniging Forum op de hoogte gebracht.

Studievereniging Forum is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

 1. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

  Studievereniging Forum verwerkt persoonsgegevens van leden voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.

  1. Om onze leden diensten te verlenen en (deze) te factureren;

 2. Om met de leden te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
  3. Om onze diensten op de wensen van de leden af te stemmen;
  4. Om onze diensten te verbeteren;
  5. Om de leden te informeren over evenementen en aanbiedingen (van derde partijen);
  6. Om de leden te herkennen én te begroeten;
  7. Om informatie over leden te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving;
  8. Om te controleren of de leden aan de betalingsverplichtingen voldoen alsmede ter controle op alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst;
  9. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  10. Om de identiteit van de leden te verifiëren en fraude tegen te gaan;
  11. Om te zorgen dat onze leden zich kunnen legitimeren in het buitenland.

  2. Sociale Media

  Studievereniging Forum is op verschillende sociale media actief, zoals Facebook en Instagram om u te blijven informeren. Als u Studievereniging Forum volgt via sociale media of communiceert met of over Studievereniging Forum via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze leden zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

  Profielinformatie van het betreffende sociale medium
  De bekeken en geplaatste content en bericht met betrekking tot Forum
  Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 2, 3, 4, 5 en 6.

  3. Verstrekking gegevens aan derden

  Studievereniging Forum kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Studievereniging Forum. De vereniging zal binnen haar reikwijdte zorg dragen dat gegevens van leden niet te onpas worden verwerkt door derde. Derde partijen die voor Studievereniging Forum optreden als verwerker hebben een overdracht van persoonsgegevens via two factor authentication met Studievereniging Forum afgesloten. Derden mogen alleen de gegevens van u gebruiken in opdracht van en conform de met deze partij gesloten overeenkomst Studievereniging Forum.

  Verder verstrekt Studievereniging Forum alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belang.

  4. Beveiliging

  Studievereniging Forum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden en worden registers bijgehouden wie, wanneer en waarom er met persoonsgegevens werken.

  De persoonsgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep verwerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de ledendata. De verwerkers die toegang hebben tot de ledendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

 3. Inzage, correctie en verwijdering

  Als u wilt weten welke gegevens Studievereniging Forum over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur via secretaris@svforum.nl.

  6. Websites van derden

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Studievereniging Forum heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Forum zijn verkregen en verwerkt worden. Studievereniging Forum accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 4. Bewaartermijn

  Studievereniging Forum bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Hier verwijzen wij u door naar het privacy beleid en de algemene ledenvergadering.

  8. Contact

  Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met Studievereniging Forum via secretaris@svforum.nl.

 

Binnenkort begint de leukste tijd van je leven! Heb jij zin om dit af te trappen met een geweldig introductieweekend met je toekomstige medestudenten? Lees dan vooral verder!

Vanaf vrijdag 26 augustus tot en met zondag 28 augustus kun jij mee op introductiekamp, dit wordt georganiseerd door Studievereniging Forum in samenwerking met de hogeschool en zal plaatsvinden bij Brabantbos in Lierop. We kunnen nog niet al te veel los laten over wat je er allemaal gaat meemaken, maar bereid je in ieder geval alvast voor op fantastische feesten.

De kosten voor dit weekend bedragen €110,-. Dit is inclusief eten, slaapplaats en activiteiten (en uiteraard een aantal drankjes)!

Heb jij dus zin in een onvergetelijk weekend? Meld je dan nu aan via het formulier hieronder!

Heb je nog vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar
secretaris@svforum.nl