20 juli 2017

Heerendispuut OFORKORTAT

logo

Heerendispuut OFORKORTAT is in 1989 opgericht als dispuut van studentenvereniging Utrhes. Een groep erg brute mannen besloot dat het wel positief zou zijn voor studentenvereniging Utrhes, om naast alle clubjes ook een dispuut te hebben. Deze helden richtten daaropvolgend H.D. OFORKORTAT op en bereikten consensus, waaruit zich een enorme kracht etaleerde. Hierdoor aangedreven maakten zij zich in zeer korte tijd meester van de Utrhes-scene. En dit beeld zou de jaren daarna ook niet meer veranderen; terecht overigens!

Inmiddels is H.D. OFORKORTAT dan ook meester van de Forum-scene. Dit alles kon worden gecultiveerd door het aanwenden en aanleren van de Zweedse tradities, mentaliteit en gebruiken, die als een aorta het leven van de leden zijn gaan beheersen. Van elke nieuwe lichting jaars werden de beste mannen uitgekozen en ingelijfd en nu, na meer dan 20 jaar, staat er een dynamisch onaantastbaar orgaan van ongekende kracht.

Een orgaan van inmiddels 78 leden, die in het aardse Walhalla als viking-goden voortleven en die maar door blijven gaan. Zij leven dan ook onder het motto: VOLUIT GAAN!

Med Vänlig Hälsning,

Styrelse der Heerendispuut OFORKORTAT

http://www.oforkortat.nl/